Accelink Denmark A/S in Birkerød employs 50 people, and develops and manufactures optical components on silicon wafers for the telecommunications industry. Our products are produced in a clean-room facility and are delivered to the mother company in China, Accelink Technologies Co. Ltd., which is one of the world’s five largest suppliers of modules and systems for telecommunications.Our mission is to supply tailored optical PLC components to supporting the competitiveness of Accelink Technologies’ products.

Our company values are:

  • Self-direction and the capability to making qualified decisions
  • A high awareness of quality throughout the organisation
  • An open-minded spirit for acknowledging and correcting errors as an element to continuously improve the business

History

Accelink Denmark A/S’s history goes back to 1992, where the Danish cable company NKT collaborated with the Technical University of Denmark in developing PLC technology (planar light circuit). In 1997 Ionas A/S, was established to commercially exploit the developed technology, and in 2000 the manufacturing facility was established at the current site in Birkerød. Norwegian Ignis ASA acquired the company from NKT in 2005, and renamed it to Ignis Photonyx A/S.

Following a period from 2011, where Ignis Photonyx A/S was owned by the Silicon Valley company Finisar, the largest costumer Accelink Technology Co. Ltd. acquired the company in 2013, and the name was changed to the current.

Since establishing the manufacturing site in Birkerød, a variety of optical chip components have been developed and supplied to costumers that produce modules for fibre optic communication systems.

Today, besides supplying optical chip components to the mother company in China, Accelink Denmark A/S also works closely together with the mother company in developing new products for costumers such as Huawei, Nokia and Google.

Accelink Denmark A/S har 50 ansatte og udvikler og producerer optiske komponenter på siliciumskiver til telekommunikation. Produkterne fremstilles i renrum og leveres til moderselskabet i Kina, Accelink Technologies Co. Ltd., som er blandt verdens fem største leverandører af moduler og systemer til tele­kommunikation.Vores mission er at levere specialtilpassede optiske komponenter i PLC-teknologi, som kan bidrage til konkurrenceevnen af moderselskabets produkter.

Vores værdier er:

  • En høj grad af selvledelse og evne til at træffe kvalificerede beslutninger
  • En høj kvalitetsbevidsthed i alle dele af organisationen
  • Åbenhed i erkendelse og opretning af fejl og afvigelser som et vigtigt element til løbende forbedring af forretningen

Historie

Accelink Denmark A/S’s historie går tilbage til 1992, da NKT og daværende DTH (nu DTU) samarbejdede om udvikling af PLC teknologi (planar light circuit). I 1997 blev selskabet Ionas A/S dannet med det formål at udnytte den udviklede teknologi kommercielt, og i 2000 blev det nuværende produktionsanlæg etableret i Birkerød. Norsk-ejede Ignis ASA overtog i 2005 selskabet fra NKT og omdøbte det til Ignis Photonyx A/S.

Efter en periode fra 2011, hvor Ignis Photonyx A/S var ejet af californiske Finisar, overtog Accelink Technology Co. Ltd. som den største kunde selskabet i 2013, og navnet ændredes til det nuværende.

Siden etableringen i Birkerød er en række optiske chip-komponenter udviklet og leveret til kunder, som producerer moduler til brug i fiberoptiske kommunikationssystemer.

Udover levering af optiske chip-komponenter til moderselskabet i Kina samarbejder Accelink Denmark A/S i dag også tæt sammen med dette om udvikling af nye produkter til kunder som Huawei, Nokia og Google.